Switch to English 

PROGRESS'17
Postęp i zrównoważony rozwój
18-20 września 2017 r., Hotel Andel's, Łódź

 
 

Program konferencji

Program konferencji jest już dostępny do pobrania:
aktualny program konferencji

XIX Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS'17 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:
 • główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska, technologie informatyczne, rosnące zużycie makulatury;
 • trendy i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
 • najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
 • surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
 • maszyny i urządzenia;
 • nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
 • projektowanie wyrobów z papieru i tektury falistej przyjaznych środowisku;
 • jakość papieru i wyrobów z papieru
 • zagadnienia energetyczne;
 • gospodarka cyrkularna i efektywność wykorzystania surowców.

Wystawa i sesja plakatowa

Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.

Patronat medialny

przegląd
           papierniczy
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
info@spp.pl
WWW.SPP.PL