Switch to English 

PROGRESS'17
Postęp i zrównoważony rozwój
18-20 września 2017 r., Hotel Andel's, Łódź

 
 

Wstępny program konferencji

18 września 2017 r., poniedziałek

17.00-19.00 Rejestracja uczestników
19.00-21.00 Koktajl powitalny w Hotelu Andel's

19 września 2017 r., wtorek

08.00-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.10 Otwarcie konferencji i wystawy
09.00-18.00 Sesje referatowe, 2 przerwy kawowe, obiad
19.00-23.00 Kemira zaprasza na wieczór piwny w restauracji Bierhalle

20 września 2017 r., środa

09.00-18.00 Sesje referatowe, 2 przerwy kawowe, obiad
19.00-23.00 Uroczysta kolacja

Wystawa i sesja plakatowa

Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.

Oferta dla sponsorów

  • teczki konferencyjne
  • dołączenie folderów reklamowych do materiałów konferencyjnych
  • umieszczenie banera reklamowego w sali konferencyjnej

Język konferencji

Konferencja odbywać się będzie w jęz. polskim i angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Komitet organizacyjny

Andrzej Głębowski (przewodniczący)
Janusz Turski (sekretarz organizacyjny ds. kontaktów z organami administracji rządowej i samorządowej)
Katarzyna Godlewska (sekretarz organizacyjny)
Jolanta Tybuś
Maria Żubrzak
Agnieszka Werner
Rafał Kadyrow
Michał Jastrzębski

Patronat medialny

Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
info@spp.pl
WWW.SPP.PL